Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.

 

Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

 

På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapporten!

 

Här hittar du en enkel årsplan för KAJT (mest för internt bruk).

 

 

 

KAJT Årsrapport 2016

Nu finns KAJT Årsrapport 2016 uppe! Läs den gärna för att veta mer om KAJT, du hittar den här.

 

KAJT-dagarna 2017

KAJT-dagarna 2017 kommer hållas 25-26 april. Eftermiddagen 25 april är ett öppet seminarium vid Trafikverket i Borlänge, 26 april fortsätter mötet för KAJT-intressenter i Dala-Storsund. Du kan anmäla dig här.

 

Nytt partnerföretag!

Vi välkomnar Green Cargo som nytt partnerföretag.

 

Licentiatseminarium 6 december

Grattis till Fahimeh Khoshniyat vid LiU som 6 december presenterade sin licentiatavhandling! Avhandlingen hittar du här -->

 

KAJT höstseminarium 2016

Presentationerna från höstseminariumet den 15 november ligger här.

 

Licentiatseminarium 23 september

23 september kl 10.00 kommer KAJT-doktoranden Jennifer Warg att presentera sin licentiatavhandling. Titeln är Timetable evaluation with focus on quality for travellers.

Plats: Nash-Wardrop Seminar Room, Ground Floor, Teknikringen 10, KTH

Abstrakt finns här-->

 

KAJT projektkatalog

Vi har tagit fram en sammanställning av översiktlig information om alla KAJTs pågående projekt. KAJT projektkatalog hittar du här.

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992