Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.

 

Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

 

På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapporten!

 

Här hittar du en enkel årsplan för KAJT (mest för internt bruk).

 

KAJT-dagarna 26-27 april 2016

KAJT-dagarna 2016 började i Borlänge och fortsatte i Dala Storsund. Presentationer finns nu upplagda här-->.

 

KAJT Årsrapport 2015

Här hittar du Årsrapporten för 2015.

 

KAJT projektkatalog

Vi har tagit fram en sammanställning av översiktlig information om alla KAJTs pågående projekt. KAJT projektkatalog hittar du här.

 

KAJT höstseminarium 2016

kommer att hållas 15 november i Stockholm. Mer info kommer...

 

KAJT höstseminarium 12 november 2015

Presentationer från KAJT höstseminarium finns nu upplagda här-->.

 

 

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992