Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.

 

Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

 

På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapporten!

 

Här hittar du en enkel årsplan för KAJT (mest för internt bruk).

 

 

KAJT Projektkatalog

Vi har tagit fram en sammanställning med översiktlig information om alla KAJTs pågående projekt. Du hittar projektkatalogen här.

 

KAJT Årsrapport 2016

Nu finns KAJT Årsrapport 2016 uppe! Läs den gärna för att veta mer om KAJT, du hittar den här.

 

KAJT-dagarna 2017

KAJT-dagarna 2017 var 25-26 april. Samtliga presentationer från KAJT-dagarna hittar du här.

 

Nytt partnerföretag!

Vi välkomnar Green Cargo som nytt partnerföretag.

 

Licentiatseminarium 6 december

Grattis till Fahimeh Khoshniyat vid LiU som 6 december presenterade sin licentiatavhandling! Avhandlingen hittar du här.

 

KAJT höstseminarium 2016

Presentationerna från höstseminariumet den 15 november ligger här.

 

 

 

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992