Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT höstseminarium, 27 november 2023

KAJT Höstseminarium 2023 genomfördes 27 november och under seminariet fick deltagarna ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. 


Ta del av presentationerna från dagen i programmet nedan!


Program


13:00  

Inledning

Martin Joborn, RISE och Linköpings universitet, Magnus Wahlborg, Trafikverket


13:10    

Prognoser av anslutningssäkerheten för bättre trafikinformation vid resor med byten
Nils Breyer, LiU


13:30   

The influence of passengers on dwell time delays at stations and potential countermeasures

Ruben Kuipers, LU


13:50    

Extension of timetable compression approach for assessing the capacity of stations – with turnarounds and alternative track assignment
Elin Hellblom, KTH


14:10   

Paus


14:35   

EU-RAIL Flagship 1 och 5, Demonstration Malmö-Oslo/Alnabru

Magnus Wahlborg, Niklas Blidberg, Trafikverket


14:55   

RailwayCDM – koncept för digital samverkan för järnväg – resan mot implementation

Sandra Haraldsson, Johan Östling, RISE


15:10  

Samplanering på Malmö godsbangård med YCS

Sara Gestrelius, Martin Joborn, RISE


15:25   

Paus


15:35   

Reinforcement learning för att lösa robusthetsbrister i tågtidtabeller
Johan Högdahl, KTH


15:55   

Kapacitet och värdering i TTRs Advance planning -- Resultat från projektet TOT, Tjänsteutbud Och Transportkapacitetsförsörjning på järnväg
Martin Aronsson, RISE       

                 

16:15   

Arbetsområden för underhåll på driftplatser, en förstudie

Tomas Lidén, LiU


16:35   

Avslut      

              

16:40   

Mingel med tilltugg