Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Vårseminarium 2024

Den 14 maj 2024 kl 13:00-17:00 annordnar KAJT ett vårseminarium där aktuella och framtida satsningar inom området presenteras.


Anmäl dig här!


Program: 


13:00       

Inledning
Martin Joborn, RISE & Linköpings universitet, Magnus Wahlborg, Trafikverket


13:10       

Last-minute Crew Rescheduling: Model and Heuristic Approach
Liyun Yu, Linköpings universitet


13:30       

KAJT-foi-program, framtida forskningsbehov och stegen till implementation.
Göran Styhr, Magnus Wahlborg, Trafikverket


14:10       

Godstågens och persontågens påverkan på förseningar i persontågstrafiken: en empirisk jämförelse
Kristofer Odolinski, VTI


14:30       

Hur kan vi förebygga växelfel, så att vi undviker förseningar
Carl-William Palmqvist, Lunds universitet


14:50       

Data-driven Approach for Train Delay Prediction,
Kah Yong Tiong, Lunds Universitet


15:25       

Digital graf och C-DAS: status framtid och koppling till forskning
Peter Olsson, Trafikverket, Martin Joborn, RISE


15:45       

AI-baserad klassificering av förseningsorsaker i järnvägssystemet
Martin Svensson, Anton Borg, Blekinge Tekniska Högskola


16:05       

Vad behöver en trafikledare för att göra jobbet?
Jan Andersson, VTI


Efter vårseminariet transporteras aktiva i KAJT-projekt och KAJT-styrelse till Dala-Storsund för middag och aktiviteter. Vi fortsätter sedan till lunch 15 maj med presentationer och diskussioner.